Wsparcie po terapii – jak kontynuować walkę z uzależnieniem?

Przejście przez terapię uzależnień to zaledwie początkowy etap na drodze do wyzdrowienia. Wsparcie po terapii odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i unikaniu nawrotu. Pierwsza faza po wyjściu z osrodka leczenia uzależnień to czas szczególnie trudny, pełen pokus i wyzwań każdego dnia.

Wsparcie, które pacjent otrzymuje po terapii, jest ukierunkowane na utrzymanie mocnej woli i determinacji. Może ono przyjmować różne formy – od formalnych spotkań grup wsparcia, przez sesje z psychologiem, po niewymuszony wsparcie ze strony rodziny i najbliższych. Jedno jest pewne – bez wsparcia droga do pełnego wyzdrowienia jest znacznie trudniejsza.

Rodzaje wsparcia po terapii

Rodzaje wsparcia po terapii są różne, tak jak różne są potrzeby osób wychodzących z uzależnienia. Wielu specjalistów zwraca uwagę na znaczenie tak zwanych spotkań AA (anonimowych alkoholików) czy NA (anonimowych narkomanów), które stanowią formę grupowego wsparcia. Jednocześnie terapia indywidualna po wyjściu z ośrodka leczenia jest również niezmiernie ważna.

Nie należy zapominać o wsparciu rodziny i przyjaciół. Wsparcie emocjonalne, zrozumienie, a także stałe przypominanie o celach i konsekwencjach są niezwykle pomocne w walce z uzależnieniem. Wiele osób korzysta również z pomocy terapeutów zajmujących się terapią uzależnień, którzy pomagają utrzymać zdobyte podczas terapii nawyki.

Jak skutecznie korzystać z wsparcia po terapii?

Skuteczne korzystanie z wsparcia po terapii wymaga przede wszystkim zaangażowania ze strony osoby uzależnionej. Trudno oczekiwać sukcesu jeśli osoba wychodząca z uzależnienia nie jest gotowa przyjąć pomocy innych. Warto zdać sobie sprawę, że wsparcie nie jest oznaką słabości, a świadomej decyzji o walce z uzależnieniem.

Dobrze jest na początku ustalić swoje indywidualne potrzeby i dostosować do nich formę wsparcia. Niektórzy mogą potrzebować obecności bliskich, inni z kolei będą czuli się lepiej uczestnicząc w grupowych spotkaniach wsparcia. Kluczowym aspektem jest systematyczność i konsekwencja w korzystaniu z form wsparcia. https://osrodekniwa.pl/krakow/