Narzędzia controllingu. Jak za ich pomocą usprawniać działanie firm?

Źródło: https://www.controlling-systems.pl/

Czym właściwie jest controlling i do czego służą narzędzia controllingu strategicznego i operacyjnego?

Wyjaśnienie samego terminu „controlling” jest niezbędne do zrozumienia tego, do czego służą jego narzędzia w zakresie operacyjnym i strategicznym. Tym pochodzącym z języka angielskiego słowem określa się system wspierania biznesu w procesach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Obejmuje on aspekty związane zarówno z zarządzaniem strategicznym, a więc ukierunkowanym raczej na realizację celów długofalowych, jak i operacyjnym, skupionym przede wszystkim na celach krótkoterminowych. System ten jest obecnie właściwie zawsze wspierany komputerowo. Nowoczesne rozwiązania takie jak specjalne programy, aplikacje czy systemy informatyczne pozwalają na jednoczesną koordynację planowania, budżetowania i organizowania poszczególnych przedsięwzięć i projektów realizowanych przez daną firmę.

Jak korzystanie z nowoczesnych rozwiązań usprawnia prowadzenie biznesu?

Zadaniem opisanych powyżej nowoczesnych rozwiązań jest wspieranie firm i usprawnianie prowadzenia biznesu na trzech głównych płaszczyznach. Należą do nich: analiza zbieranych przez firmę danych, analiza rentowności poszczególnych przedsięwzięć oraz bieżąca kontrola aktualnych projektów. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej.